Jelenlegi hely


Polgármesteri Hivatal


      Címe, elérhetőségei:

2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 2.
Telefon: 29/310-001; 310-031; 510-280
Fax: 29/311-121

 

Személyes ügyfélfogadás

*KIZÁRÓLAG TELEFONON ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN

MVM Ügyfélszolgálat-kereső

Falugazdász(NAK) Ügyfélszolgálat-kereső

Polgármester Feladatkör Iroda Telefonszám Mellék Email
Kulcsár István Polgármester 3. 06/29-310-001 21. közvetlen: orkenypolgarmester@gmail.com titkárság: polgarmester@orkeny.hu
Sponga-Varsányi Mónika

Polgármesteri titkárság

• Házasságkötés

• Testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek

• Önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos ügyek

3. 06/29-310-001 11.

kozerdek@orkeny.hu

 

Jegyző Feladatkör Iroda Telefonszám Mellék Email
Kollár Zsolt Jegyző 6. 06/29-310-020   jegyzo@orkeny.hu

 

Városüzemeltetési osztály Feladatkör Iroda Telefonszám Mellék Email
Sponga-Varsányi Mónika Osztályvezető 3. 06/29-310-001 11. ​varosuzemeltetes@orkeny.hu
Zábrádiné Handari Ildikó Ügyintéző

• Közterület-felügyelet

• Kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés

• Telephely nyilvántartás

• Statisztikai adatszolgáltatások

3. 06/29-310-001 13. kereskedelem@orkeny.hu
Sas Péter

Műszaki ügyintéző

• Ingatlan nyilvántartás

• Birtokvédelem

• Katasztrófavédelmi, munka és tűzvédelmi feladatok

2. 06/29-310-001 26. muszak@orkeny.hu
Bodor Balázs

Ügyintéző

• Építéshatósági ügyek

• Közműcsatlakozás szakhatósági állásfoglalások

• Víz és csatorna közmű bekötés szakhatósági hozzájárulás

• Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyintézés

• Behajtási engedélyek

• Külterületi ingatlanok kifüggesztése

• Birtokvédelem

2. 06/29-310-001 26. muszak@orkeny.hu
ifj. Perger Imre

Településőr

• Közterület-felügyelet

2. 06/30-144-2206   rendeszet@orkeny.hu

 

Humán osztály Feladatkör Iroda Telefonszám Mellék Email
Sponga Anita

Osztályvezető

• Iktatás

• Irattározás

10. 06/29-310-001 19. human@orkeny.hu
Beliczki Ildikó

Ügyintéző

• Közfoglalkoztatottak ügyei

• Munkaügy

• Kifüggesztések

7. 06/29-310-001 22. munkaugy@orkeny.hu
Bodorné Kiss Ildikó

Ügyfélszolgálat

• Pártfogó felügyelő által ellenőrzött közérdekű munkavégzés

• Temető nyilvántartás

   - sírhely megváltás

• Környezettanulmányok

• Segélyezési ügyintézés

  - rendkívüli települési támogatás,

  - lakhatási támogatás

  - temetési segély

  - szociális tűzifa

  06/29-310-001 17. ugyfelszolgalat@orkeny.hu
Hölcz Andrea

Ügyintéző

• Rendszeres és kiegészítő gyermekvédelmi támogatási ügyek

• Hagyatéki ügyintézés

7. 06/29-310-001 22.

szocialisugyek@orkeny.hu

hagyatek@orkeny.hu

Baranyi Zoltánné

Ügyintéző

• Lakcímmel kapcsolatos ügyek

• Anyakönyvvel kapcsolatos ügyek

• Gyámügy

• Választással kapcsolatos ügyek

• Civil szervezetek ügyei

6. 06/29-310-001 25. anyakonyv@orkeny.hu

 

Pénzügyi osztály Feladatkör Iroda Telefonszám Mellék Email
Kálmán Dóra Osztályvezető 13. 06/29-310-001 16. penzugy@orkeny.hu
Kiss Eszter Pénzügyi ügyintéző 13. 06/29-310-001 20. penzugy@orkeny.hu
Simonné Sinka Anita Pénzügyi ügyintéző 13. 06/29-310-001 20. penzugy@orkeny.hu
Ágostonné Pityák Melinda Pénztáros, Pénzügyi ügyintéző 12. 06/29-310-001 12. penztar@orkeny.hu
Maczkó Ildikó Adóügyek 11. 06/29-310-001 18. ado@orkeny.hu
Kovács Adél Adóügyek 11. 06/29-310-001 18. ado@orkeny.hu

 

  Feladatkör Telefonszám Megjegyzés
Kormányhivatal Örkényi Kirendeltsége

Közgyógyellátás

• Ápolási díj

• Időskorúak járadéka

06/29-561-221 minden szerdán 8.00-12.00-ig 

 

Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés (ellenőrzött bejelentés) kizárólag elektronikus úton tehető meg a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerint a vészhelyzet ideje alatt az alábbi email címen:

bejelentes@orkeny.hu

 

Adók átutalással történő befizetésére, az alábbi számlaszámokra:

Örkény Város Önkormányzata

11742032-15391205-02510000

Telekadó számla

 

Örkény Város Önkormányzata

11742032-15391205-03540000

Helyi iparűzési adó számla

 

Örkény Város Önkormányzata

11742032-15391205-03780000

Késedelmi pótlék számla

 

Örkény Város Önkormányzat

11742032-15391205-08970000

Gépjárműadó számla

 

Örkény Város Önkormányzat

11742032-15391205-03920000

Talajterhelési számla

Közleményben kérjük megjelölni az adófizető nevét és az fizetett adónemet!

 

Letölthető fájl neve Letölthető fájl Méret
Tájékoztató ásott és fúrt kutak engedélyeztetéséről tajekoztato_kutak_engedelyezteteserol_2020.pdf 65 KB
Kérelem kutak vízjogi létesítés engedélyezéséhez kerelem_letesitesi_engedelyhez.pdf 47 KB
Kérelem kutak vízjogi megszüntetés engedélyezéséhez kerelem_megszuntetesi_engedelyhez.pdf 43 KB
Kérelem kutak üzemeltetés és fennmaradás engedélyezéséhez kerelem_uzemeltetesi_fennmaradasi_engedelyhez.pdf 58 KB
Adatlap fizetési könnyítésre(magánszemély) adatlap_fizetesi_konnyitesre_magan.doc 96 KB
Adatlap fizetési könnyítésre(gazdasági társaság) adatlap_fizetesi_konnyitesre_tarsasag.doc 52 KB
Kérelem adóigazolás kiállításához adoigazolasi_kerelem_0-s_igazolas.doc 24 KB
Túlfizetés átvezetési kérelem atvezetesi_kerelem.doc 36 KB
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről bejelentes_es_bevallas_a_maganfozott_parlat_utan.doc 291 KB
Bejelentkezés,Változás-bejelentés bejelentkezes_valtozas-bejelentes_orkeny.doc 141 KB
Bevallás a gépjárműadóról bevallas_a_gepjarmuadorol.doc 43 KB
Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén bevallas_a_helyi_iparuzesi_adorol_ideiglenes.doc 38 KB
Bevallás a telekadóról, a terület szerinti adózás esetében bevallas_a_telekadorol.doc 79 KB
Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén iparuzesi_adoelolegkiegeszites_bevallasa_.pdf 46 KB
Helyi iparűzési adóbevallás iparuzesi_ado_bevallas_2015_allando.doc 184 KB
Bevallás talajterhelési díjhoz magánszemély részére talajterheles_bevallas_maganszemely_2015.doc 30 KB
Túlfizetés visszautalási kérelem visszautalasi_kerelem.doc 40 KB
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához kerelem_ado-_es_ertekbizonyitvany_kiallitasahoz.doc 30 KB